جلوگیری از سکته مغزی بدلیل استفاده از گوشی

سکته مغزی چیست؟ طبق گزارس مگ،این عارضه که به عنوان سکته مغزی اسکمیک نیز شناخته می‌شود، به انسداد رگ‌های خونی تغذیه‌کننده مغز اشاره دارد که منجر به توقف خون‌رسانی به مغز شده و در نهایت به ایسکمی و نکروز هیپوکسیک بافت محلی مغز منجر خواهد شد. انفارکتوس مغزی هم‌چنین عامل ظهور سریع بیماری‌های عصبی مربوطه… ادامه خواندن جلوگیری از سکته مغزی بدلیل استفاده از گوشی